ചുങ്കക്കുന്ന് ഫൊറോനയിലെ +2 സംഗമം നടന്നു.

ചുങ്കക്കുന്ന്: ചുങ്കക്കുന്ന് ഫാത്തിമ മാതാ ഫൊറോനാ പള്ളി ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ വെച്ച് ചുങ്കക്കുന്ന് ഫൊറോനകയിലെ +2 കുട്ടികളുടെ സംഗമം നടന്നു. ചുങ്കക്കുന്ന് ഫൊറോനയുടെ മതബോധന സെക്രട്ടറി ശ്രീ. ജോൺ മഞ്ഞോളിൽ സ്വാഗതം ആശംസിച്ചു.ശ്രീ.സുനിൽ തെങ്ങുംതോട്ടത്തിൽ, ശ്രീമതി സിൽവി ജോൺ വിവിധ ഇടവകകളിലെ അധ്യാപകർ എന്നിവർ സന്നിഹിതരായിരുന്നു. ബഹു. നോബിൾ തോമസ് പാറക്കലച്ചൻ ക്ലാസ്സുകൾ നയിച്ചു.10 ഇടവകകളിൽ നിന്നുമായി 178 കുട്ടികൾ പങ്കെടുത്തു.

Leave A Reply

Your email address will not be published.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy