അഭി. ആലഞ്ചേരി പിതാവ് ദുരിതാശ്വാസക്യാമ്പുകളില്‍ സന്ദര്‍ശനം നടത്തി

സീറോ മലബാര്‍ സഭയുടെ പിതാവും തലവനുമായ അഭി. ജോര്‍ജ്ജ് ആലഞ്ചേരി പിതാവ് എറണാകുളം ജില്ലയിലെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലുള്ള ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകളില്‍ സന്ദര്‍ശനം നടത്തി. പ്രളയദുരിതത്തില്‍ അകപ്പെട്ടവരോടും ക്യാമ്പുകളില്‍ കഴിയുന്നവരോടും സംസാരിക്കുകയും അവരെ ശ്രവിക്കുകയും അവര്‍ക്ക് പ്രാര്‍ത്ഥന വാഗ്ദാനം ചെയ്യുകയും ചെയ്തിട്ടാണ് അഭി. പിതാവ് മടങ്ങിപ്പോയത്. പ്രളയത്തില്‍ ആശങ്കയും ദുഖവും രേഖപ്പെടുത്തി ഇന്നലെ ആലഞ്ചേരി പിതാവ് എല്ലാവര്‍ക്കുമായി കത്തെഴുതിയിരുന്നു. തിരുസ്സഭ മുഴുവന്‍റെയും പ്രാര്‍ത്ഥനയും സഹകരണവും ഈയവസരത്തില്‍ കഷ്ടപ്പെടുന്നവരോടൊപ്പമുണ്ടാകണമെന്ന് അഭി. പിതാവ് ഓര്‍മ്മിപ്പിച്ചു.

Leave A Reply

Your email address will not be published.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy